09130009557 info@isfahanweb.com

آموزش

برای دریافت خبرنامه ، لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

ثبت دامین

خدمات دامینDominخدمات دامنه سایتدامنه مورد نظر خود را جستجو کنیدcom. یکساله / 205,000 تومانnet. یکساله / 290,000 تومانorg. یکساله / 265,000 تومانco. یکساله / 510,000 تومانinfo. یکساله / 350,000 تومانbiz. یکساله / 365,000 تومانme. یکساله / 295,000 تومانasia. یکساله /...

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی4

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی1

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی2

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی3

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

آموزش تخصصی

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی4

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی1

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

آموزش عمومی

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی2

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

نحوه دریافت کد انتقال دامنه های بین المللی3

1.در ابتدا وارد آدرس کنترل پنل دامنه های بین امللی ثبت شده در پرتال شرکت فراسو سامانه پاسارگاد شوید: http://domains.isfahanweb.ir 2.در صورتی که رمز عبور خود را دارید از طریق صفحه ورود وارد پنل دامنه خود شوید ویا در غیر اینصورت از بخش forget password رمز عبور خود را...

09130009557

شماره تماس:

اصفهان – خیابان لاهور – ساختمان اصفهان وب

در تماس باشید

لطفا از طریق فرم ذیل پیام خود را برای ما ارسال نمائید